22 Mayıs 2008 Perşembe

Döviz Rezervimiz Arttı

Merkez bankasının haftalık verileri bugün açıklandı. Açıklanan verilere göre Merkez Bankasının 16 Mayıs itibariyle rezervleri 4 milyar 41 milyon dolar düzeyinde artış göstererek, 77 milyar 468 milyon dolar rezerv oluştu.

AA

Merkez Bankası döviz rezervi, 9 Mayıs'ta 73 milyar 427 milyon dolar idi.
Türkiye'nin “altın ile Merkez Bankası, bankalar ve katılım bankalarının döviz rezervlerinden” oluşan uluslararası rezervleri de 9 Mayıs itibarıyla 123 milyar 690 milyon dolara çıktı.
Uluslararası rezervler, 2 Mayıs'ta 123 milyar 129 milyon dolar düzeyinde idi.
Merkez Bankası haftalık verilerine göre, bankalar ve katılım bankalarının toplam döviz rezervleri ise 9 Mayıs itibarıyla 45 milyar 627 milyon dolardan 46 milyar 771 milyon dolara yükseldi.
DÖVİZ MEVDUAT HESAPLARI YAKLAŞIK 120 MİLYAR DOLAR

Bankalardaki toplam döviz mevduat hesapları, 9 Mayıs itibarıyla 439 milyon dolar artışla 119 milyar 940 milyon dolara ulaştı.
Döviz mevduatı toplamı 2 Mayıs'ta 119 milyar 501 milyon dolar idi.
9 Mayıs itibariyle yurt içi döviz tevdiat hesapları toplamı 99 milyar 595 milyon dolara yükselirken, yurt dışı döviz tevdiat hesapları toplamı ise 4 milyar 143 milyon dolara çıktı.
DIŞ BORÇ ÖDEMELERİ

Türkiye, 1-21 Mayıs tarihleri arasında toplam 507,79 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı.
Dış borç ödemesinin, 259,94 milyon doları Hazine, 30,81 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemeleri gibi kalemler ve 12,88 milyon doları da Merkez Bankası ödemesinden oluştu.
Bu arada, söz konusu dönemde IMF'ye yapılan ödemelerin tutarı da 204,16 milyon dolar oldu.
Türkiye, 2008 yılında 21 Mayıs tarihine kadar toplam 7 milyar 806,45 milyon dolar dış borç ödemesi gerçekleştirdi.